Kurs grafiki komputerowej 2D i 3D

Warsztaty digital painting są efektywną metodą nauki zagadnień związanych z grafiką komputerową. Zajęcia rozpoczynają się od weryfikacji poprawności wykonania zadanej na poprzednim spotkaniu pracy domowej. Następnie wprowadzenie teoretyczne w nowy temat i omówienie związanych z nim zagadnień. Kolejnym etapem są 2,5 godzinne ćwiczenia praktyczne.

Digital painting wraz z kursem concept art, grafiki 2D, 3D oraz innymi zagadnieniami, to niezwykle popularne zajęcia w świecie rosnącego zapotrzebowania na profesjonalnych grafików. Dzięki sprawdzonemu programowi kursu, adepci sztuki nabywają wiele praktycznych umiejętności, które pozwalają dostać się na wymarzony kierunek studiów lub rozpocząć pracę w zawodzie grafika.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy kursu digital paintingu to profesjonalni graficy z ogromnym stażem i doświadczeniem praktycznym oraz wysokim poziomem umiejętności dydaktycznych. Sprawnie, a co ważniejsze, skutecznie potrafią przekazać swoją wiedzę kursantom, motywując do aktywności podczas zajęć. Doskonały kontakt z prowadzącym oraz niewielkie grupy umożliwiają szybkie efekty.
Dowiedz się więcej